Privacy

Deze website wordt beheerd door Schakenbosch B.V. (hierna: Schakenbosch). Deze verklaring is van toepassing op de website www.werkenbijschakenbosch.nl.

Schakenbosch B.V., gevestigd aan de Bouwlustweg nr. 2 (2263 SZ) te Leidschendam, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van deze websites en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet stelt.

Sollicitaties

Als u via deze website per e-mail solliciteert en/of reageert op specifieke vacatures verwerken wij uw gegevens. Gegevens die u zelf aan ons verstrekt in een motivatiebrief, CV en/of andere documenten zoals contactgegevens, foto, burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, opleidingsgegevens, werkervaring, nevenactiviteiten, vaardigheden en hobby’s verwerken wij in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van een sollicitant voor een functie die vacant is of kan komen bij Schakenbosch. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om uw sollicitatie of aanmelding te behandelen en daarover met u te communiceren. Tevens worden deze gegevens bewaard voor de afhandeling van de eventueel door de sollicitant gemaakte onkosten, de interne controle en de bedrijfsbeveiliging, de uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving.

De verwerking van uw sollicitatiegegevens is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Schakenbosch. Dat belang bestaat er in dit geval uit om geschikt nieuw personeel te werven voor Schakenbosch.

De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de werving- en selectie activiteiten binnen Schakenbosch of die daarbij noodzakelijkerwijs zijn betrokken. Schakenbosch zal geen gegevens verstrekken van sollicitanten aan derde partijen, tenzij zij daartoe wettelijk is verplicht.

Schakenbosch bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de werving- en selectieprocedure. Indien de sollicitant hiervoor toestemming geeft dan worden de gegevens van de betreffende sollicitant gedurende één jaar bewaard. Deze toestemming kunt u ten allen tijde intrekken. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar; werken@schakenbosch.nl. Indien de sollicitant geen toestemming geeft, zullen de gegevens van de afgewezen sollicitant vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure worden verwijderd. In het geval een sollicitant wordt aangenomen, dan worden de gegevens bewaard in het personeelsdossier van de sollicitant.

Het beantwoorden van vragen

Verder worden uw persoonsgegevens door ons verwerkt indien u via de mail vragen stelt aan een van onze medewerkers of anderszins contact met ons opneemt. Wij gebruiken dan de door u verstrekte persoonsgegevens zoals naam, contactgegevens en communicatie met ons. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw vragen en verzoeken te beantwoorden. De verwerking van de persoonsgegevens voor beantwoording van uw vragen is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het belang om eventuele sollicitanten te informeren over de sollicitatieprocedure en/of de vacatures.

Naam, e-mailadres en een eventueel telefoonnummer worden bewaard zolang nodig is voor het beantwoorden van uw vragen.

Share-functie

Daarnaast verwerken wij uw gegevens indien u via deze website vacatures en activiteiten doorstuurt aan anderen. Bij de ‘share-e-mailfunctie’ wordt er automatisch een e-mailbericht aangemaakt om de vacature of activiteit door te sturen. Hiervoor wordt uw naam en e-mailadres verwerkt maar ook de naam en het e-mailadres van de persoon aan wie u het bericht wilt doorsturen. De opgegeven persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het automatisch genereren van de door te sturen e-mail met betreffende vacature of activiteit. Indien u ervoor kiest content van onze website te delen via sociale media door middel van de share functie dan zijn uw persoonsgegevens zichtbaar voor bezoekers van uw persoonlijke pagina van het betreffende sociale medium.

Technische redenen, zoals optimalisatie van de website

Tot slot worden er automatisch persoonsgegevens verwerkt voor het technische en functionele beheer van onze website en om makkelijk gebruik van onze website mogelijk te maken. Voor dit doel verwerken wij bijvoorbeeld uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de eventuele gebruikersnaam, de internetbrowser die u gebruikt, de voorafgaande website die u bezocht heeft, demografische informatie en de tijd en duur van uw bezoek aan onze website. Hiervoor gebruiken wij cookies. Lees de nadere informatie over ons gebruik van cookies hieronder.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

U kunt uw keuze op ieder gewenst tijdstip wijzigen door de cookie-instellingen van uw browser aan te passen.

Wij zullen de gegevens die door ons door middel van cookies zijn verzameld vertrouwelijk behandelen.

Analytische cookies

Met uw toestemming gebruiken wij analytische cookies. U kunt uw toestemming ook weer intrekken. Bijvoorbeeld door de cookie van uw computer, tablet of smartphone te verwijderen.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze eventuele Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google. Inc. verstrekt Schakenbosch de verzamelde statistische informatie over uw gebruik van deze website. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google.

Indien u ons geen toestemming geeft voor het gebruik van Google Analytics cookies, dan zullen wij alleen een functionele cookie plaatsen om uw keuze 180 dagen te kunnen onthouden.

Hotjar 
Om de gebruikerservaring te verbeteren, maken wij gebruik van Hotjar-software. Hotjar stelt ons in staat om gebruikersactiviteiten (muisbewegingen, klik- en scrollgedrag) te meten en te beoordelen. Hiervoor plaatst Hotjar cookies op uw apparaat en worden gebruikersgegevens, zoals browserinformatie, besturingssysteem, op de website doorgebrachte tijd, enz. opgeslagen. Leest u de privacyverklaring Hotjar om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Hotjar. De informatie wordt overgebracht naar en door Hotjar voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Share buttons: Facebook, Twitter en LinkedIn
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Deze cookies zorgen ervoor dat er via onze website gebruik kan worden gemaakt van sociale media-functionaliteiten. Wij attenderen u erop dat via deze cookies door de desbetreffende sociale media informatie verzameld kan worden welke zij voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken

Leest u de privacyverklaring van Facebook, van Twitter  en van LinkedIn om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Deze privacyverklaringen worden regelmatig gewijzigd.

Advertentiecookies

Met uw toestemming gebruiken wij om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Facebook Pixel en LinkedIn Insight Tag. Deze cookies zorgen ervoor dat voor u relevante advertenties worden weergegeven. U kunt uw toestemming ook weer intrekken. Bijvoorbeeld door de cookie van uw computer, tablet of smartphone te verwijderen.

Facebook Pixel
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook, als deel van de “Facebook Pixel”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en gerichte advertenties te tonen op Facebook. Hierbij wordt een gebruikersprofiel opgebouwd tijdens uw bezoek aan deze website. Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Facebook verwerken.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Facebook.

De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Leest u de privacyverklaring van Facebook Pixel om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze cookie verwerken.

LinkedIn Insight
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf LinkedIn. Met behulp van de LinkedIn Insight Tag kunnen we campagnerapportages opstellen en zo inzichten verkrijgen over de bezoekers die op onze website komen via campagnes die we op LinkedIn hebben lopen. LinkedIn kan deze informatie aan derden verschaffen indien LinkedIn hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens LinkedIn verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van LinkedIn Insight om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze cookie verwerken.

Met de LinkedIn Insight Tag kunnen metagegevens worden verzameld, zoals informatie over IP-adressen, tijdstempel en gebeurtenissen (bijvoorbeeld paginaweergaven). Alle gegevens worden versleuteld. De LinkedIn-browsercookie wordt opgeslagen in de browser van een gebruiker totdat de gebruiker de cookie verwijdert of de cookie is verlopen (de cookie verloopt zes maanden na de laatste keer dat de Insight Tag in de browser van de gebruiker is geladen).

Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met LinkedIn.

De informatie wordt overgebracht naar en door LinkedIn en voor zes maanden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Leest u de privacyverklaring LinkedIn Insight om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze cookie verwerken.

Internetsites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Beveiliging

We hebben ter bescherming van verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. Zo maken wij gebruik van een https-website. Dit is te herkennen aan een slotje en https:// in de URL. Dit zorgt ervoor dat de gegevens die u invult in het contactformulier en het aanmeldformulier versleuteld worden verstuurd. Ook hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten met derden die onze website hosten.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om de door u aan Schakenbosch verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere organisatie. Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de organisatie waaraan u de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Inzage, correctie, recht van verzet, recht van beperking en klacht

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door Schakenbosch worden verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Wij behandelen uw verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Ook kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen.

Verder heeft u als Gebruiker/Sollicitant te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij staken de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij wij (dwingende) gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van u als Gebruiker/Sollicitant.

U kan ook de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk beperken. Dit houdt kort gezegd in dat Schakenbosch de verwerking van uw gegevens tijdelijk ‘bevriest’. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

  • In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
  • Indien eigenlijk gewist had moeten worden, maar u geen verwijdering wenst;
  • Indien Schakenbosch gegevens niet meer nodig heeft, terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
  • In afwachting van de beoordeling van uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt de hierboven genoemde rechten niet onder alle omstandigheden uitoefenen. Hebben wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig om de wet na te leven (bijvoorbeeld een bewaartermijn), dan kunt u geen bezwaar maken of verzoeken om wissing.

U heeft tot slot het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u inzage wenst in uw persoonsgegevens die door Schakenbosch worden verwerkt of indien u uw persoonsgegevens wilt laten updaten, corrigeren, verwijderen of de verwerking wilt beperken stuurt u dan uw verzoek naar:

Schakenbosch
T.a.v. Afdeling HR
Bouwlustweg 2
2263 SZ Leidschendam

T: 070 357 10 00

Eveneens kunt u ons een e-mail sturen met voornoemd verzoek:  hr@schakenbosch.nl

Aanpassen Privacy- en cookiesverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy- en cookiesverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.