Verhaal
“Dat je het beter ziet gaan met jongeren, daar doe ik het voor”

“Dat je het beter ziet gaan met jongeren, daar doe ik het voor”

Als behandelcoördinator ben je verantwoordelijk voor de inhoud van het behandelplan van jongeren. Samen met collega’s onderzoekt Lara waardoor jongeren op Schakenbosch komen.

“Jongeren en hun ouders hebben vaak veel meegemaakt. Zo is er regelmatig al een heel hulpverleningstraject aan een opname voorafgegaan. Op basis van gesprekken en de beschikbare informatie maak ik een raamwerk voor het behandelplan. Therapeuten en pedagogisch medewerkers geven daar dan invulling aan.”

Flexibiliteit is nodig
Omdat jongeren op Schakenbosch ernstige gedragsproblemen en/of lichte verstandelijke beperkingen hebben, is bij het opstellen en uitvoeren van het behandelplan flexibiliteit nodig. De situatie en motivatie van een jongere kan namelijk weleens veranderen. Behandelcoördinatoren leveren bovendien maatwerk, zodat de zorg zo goed mogelijk past bij de benodigdheden én de dromen van een jongere.

Samen dromen najagen, dat is waarom Lara dit werk doet. “Mijn belangrijkste drijfveer is dat ik jongeren op weg wil helpen. Het leven is zo ingewikkeld en moeilijk voor ze geweest, dat je ze gunt dat ze weer dromen kunnen verwezenlijken. Soms is dat heel ambitieus, maar het gaat vaak ook om de kleine dingen. Dat je ziet dat het beter gaat met jongeren. Dat is waar ik de meeste voldoening uithaal.”